Mintis apmąstymui

Kai giedate Dievo vardus kartu su bendruomene, svarbu, kad visi grupės nariai galėtų dalyvauti. Melodija, ritmas ir t.t. turi būti tokie, kad giedoti galėtų visi. Jei vedantysis giedos kitiems nepažįstamą bhadžaną, grupė nepritars ir jokio entuziazmo ar nuoširdaus dalyvavimo nebus. Žmonių mintys blaškysis. Jei giedant dalyvaus visi, bhadžanų virpesiai sukels džiaugsmą ir visus suderins. Daugelis grupinių bhadžanų ypatingomis progomis organizatorių nežino kokias bhadžanas reikia giedoti. Savito stiliaus giedotojas gali giedoti kaip nori privačiai, tačiau giedant kartu su bendruomene taip elgtis nedera. Organizuojant bendruomeninį dainavimą reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Improvizuoti galima giedant individualiai, bet visiškai netinka giedant kartu su bendruomene. Giedant bhadžanas drauge su visais dėmesį reikia kreipti tik į Dievo vardą.

Satja Sai Baba, 1986 11 08

Brangūs broliai ir seserys,

Tarptautinė Šri Satjos Sai organizacija (TŠSSO)  kviečia prisijungti prie internetinės Maha Shivaratri šventės 2024 m. kovo 8 d.
Prisijungti čia.: https://www.sathyasai.org/mahashivarathri-2024

Šios šventės vaizdo įrašas bus įkeltas į TŠSSO „YouTube“ kanalą ir bus pasiekiamas nuo 2024 m. kovo 9 d. 7:00 val. Lietuvoje.    
Su meile tarnaujant Sai
Nijolė

Maha Shivaratri 2024 studijų vadovas

Satja Sai – Amžinasis Palydovas
2023, v 2, 12

Kalėdinio numerio redakcijos straipsnis lietuviškai

Dievo pasiuntiniai.
Sekant Viešpaties Jėzaus pėdomis
Viešpats, neturintis vardo, formos, savybių, laiko, erdvės ir priežastinio ryšio, įsikūnija per amžių amžius, kai smunka dora ir auga blogis. Dievas padeda atkurti Dharmą (teisingą elgesį, dorą) ir pašalina blogį puoselėdamas gėrį. Kai Dievo garbinimo šventyklos tapo verslo vietomis, o žmonės sekė tik Šventojo Rašto raide, o ne dvasia, Viešpats Jėzus įsikūnijo, kad išmokytų žmones meilės, tarnystės ir aukojimosi. Jo mokymas neapsiribojo pasirinkta mokinių grupe …  Skaityti toliau

Svamio laiškai „Devyni perlai” 

Svamis yra pasakęs daugybę nuostabių kalbų, dažnai vienu metu kreipdamasis į tūkstančius klausytojų. Negana to, Jis rado laiko dalyti patarimus pavieniams žmonėms, poroms ir mažoms grupelėmis, rašydamas jiems asmeninius laiškus. Šie devyni laiškai leidžia mums patirti Jo vadovavimo skonį ir suprasti, kad ta pati asmeninė mūsų Guru išmintis bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje gali pasiekti kiekvieną žmogų.

Skaityti toliau

Skaityti
Nauja knyga

Satja Sai Baba, Amžinosios išminties srautas
( Jnana Vahini )

Knygoje Satja Sai Baba atskleidžia dievišką individualios sielos prigimtį ir būdus ją suvokti.

Antras lietuviškas leidimas, 2023, leidykla Satja.

Skaityti ištrauką

Dokumentinis filmas apie Satja Sai Babą

Dėl „tarpininkų“ ir „subtiliųjų formų“, kurie teigia atstovaujantys Šri Satjai Sai Babai

Tarptautinė Satjos Sai organizacija (TSSO), Šri Satjos Sai centrinis trestas  (ŠSSCT) ir Šri Satjos Sai sevos organizacija (ŠSSSO) buvo įkurtos ir puoselėtos Paties Bhagavano, Jis Pats joms vadovavo. Šios organizacijos griežtai laikosi Jo nubrėžtų gairių, kurios apibendrintai pateikiamos žemiau:

Skaityti toliau

  1. TSSO, ŠSSCT ir ŠSSSO neturi nieko bendra ir niekaip nesusijusios su veikla, vykstančia Mudenahalyje, nei su Šri Satjos Sai Sarasvatės trestu.
  2.  Daugelyje Savo dieviškų kalbų Bhagavanas aiškiai pareiškia, kad Jis nekalba per jokį asmenį ar tarpininką. Mudenahalio grupė teigia, esą Bhagavanas naudojasi Jam atstovaujančiu „tarpininku“.
  3. Bhagavanas aiškiai uždraudė prašinėti lėšų bet kokiems projektams iš sekėjų ir plačiosios visuomenės. Visi Bhagavano vadovaujami projektai buvo užbaigti nerenkant jokių lėšų. TSSO, ŠSSCT ir ŠSSSO laikosi šio dieviško įsakymo.

Norintiems sužinoti plačiau, siūlome šiuos šaltinius:

Prašome atidžiai išstudijuoti aukščiau išvardytą medžiagą. Raginame visus narius ir TSSO vadovus sutelkti dėmesį į Bhagavano pradėtus darbus ir nesiblaškyti kreipiant dėmesį į trestus ir veiklas, kurios remiasi tarpininkais ir „subtiliaisiais pavidalais“.

Skirkime savo gyvenimą dieviškajai misijai ir tarnaukime Jam visa širdimi, protu, siela ir visomis jėgomis.

TarptautinėsSatjos Sai organizacijos

Prašančio Taryba

2015 m. kovas