Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Pažinti savo vidinį dieviškumą ir kasdieniame gyvenime laikytis tiesos – tai kelrodės žvaigždės tiems, kuriuos pagavo nesantaikos ir grumtynių srovės! Be atmadžnanos (savo tikrovės supratimo, kad esate tik banga Dieviškumo vandenyne) gyvenimas tampa beprasmiu farsu, parodija, kvailių žaidimu. Tik įgijus tokių žinių gyvenimas tampa prasmingas, džiugus ir vaisingas. Mėgindami išvirti valgį galite turėti visko, ko reikia: ryžių, lęšių, druskos, citrinų, prieskonių, daržovių. Bet jei židinyje nebus ugnies, valgio neišvirsite. Tas pat nutinka ir gyvenime – atmadžnana yra ugnis, dėl jos materialusis pasaulis, išorinė veikla ir patirtys tampa „valgomi“ ir „skanūs“, pasisavinami, teikiantys sveikatos ir džiaugsmo. Tas džiaugsmas vadinamas palaima (ananda); jis kelia dvasią, apšviečia ir įkvepia kūrybai.

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 22 d.

*   *   *

Norint tarnauti, svarbu turėti tyrą, puikybės, godumo, pavydo, neapykantos ar rungtyniavimo nesuteptą širdį. Be to, turime tikėti, kad Dievas yra gyvybingumo, dorybės ir teisingumo šaltinis. Tarnystė yra Dievo garbinimas visų širdyse. Neklauskite žmogaus, iš kokios šalies ar valstijos jis yra, nei kokios jis kastos ar tikėjimo. Tame „kitame“ regėkite savo mylimą Dievo pavidalą; tiesą sakant, jis ar ji ir nėra joks „kitas“ – tai lygiai toks pats Viešpaties paveikslas kaip ir jūs. Jūs padedate ne „vienam žmogui“, jūs garbinate jame Mane. Jo pavidalu prieš jus stovi Dievas, tad ar yra priežastis egoizmui kelti galvą? Pareiga yra Dievas, darbas yra garbinimas. Net menkiausias darbelis yra gėlė, padėta prie Dievo kojų. Prie kiekvieno, kuriam tarnaujate, artinkitės meilės turto pripildyta širdimi!

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 15 d.

*   *   *

Norėdami patikrinti aukso kokybę, žmonės akmenyje brėžia juo liniją ir, apžiūrėję tą dryželį, įvertina jo kokybę. Jūsų tikėjimo kokybę parodo nuoširdumas, su kuriuo laikotės Dievo įsakymų. Jūsų nuomonės ir poelgiai turi būti tikėjimo išraiška. Jų esmę turi sudaryti šventumas. Jie turi būti tokie pilni meilės ir atjautos, kad pritrauktų prie jūsų Dievo malonę. Taip elgtis raginama vedų tekstuose karmakandoje. Tai žmogaus pažangos šaknys, laimingos žmogaus egzistencijos alsavimas, vienintelis maistas, apmalšinanti žmonių alkį, gyvybę palaikantis ir troškulį malšinantis vanduo. Todėl svarbiausia ir nuolatinė pareiga – įsitraukti į tokią veiklą, kokios mokoma ar kokiai pritariama vedose. Dievą pasiekia ir Jo malonę pelno trijų rūšių veikla: 1) skatinama ne asmeninio troškimo, 2) kylanti iš nesavanaudiškos meilės ir 3) malda, sakoma iš tyros širdies.

Satja Sai Baba
2018 m. kovo 8 d.