Kalba Satja Sai I tomas

Kalba SATJA SAI  I tomas

Bhagavano Šri Satjos Sai Babos kalbos, sakytos 1953-1960 metais

Papildytas leidimas, Leidykla  Satja,  2005

Kalba Satja Sai II tomas

Kalba SATJA SAI  II tomas

Bhagavano Šri Satjos Sai Babos kalbos, sakytos 1961-1962 metais

Papildytas leidimas, Leidykla  Satja,  2005

Kalba Satja Sai I tomas

Kalba SATJA SAI  I tomas

Bhagavano Šri Satjos Sai Babos kalbos, sakytos 1953-1960 metais

Papildytas leidimas, Leidykla  Satja,  2005

Kalba Satja Sai I tomas

Kalba SATJA SAI  I tomas

Bhagavano Šri Satjos Sai Babos kalbos, sakytos 1953-1960 metais

Papildytas leidimas, Leidykla  Satja,  2005

Amžinosios išminties srautas

Skaityti

Amžinosios išminties srautas

Knygoje Satja Sai Baba atskleidžia dievišką individualios sielos prigimtį ir būdus ją suvokti.

Antras lietuviškas leidimas,  Leidykla Satja, 2023

Skaityti ištrauką

Pirkti knygą

Svamio laiškai 9 perlai II dalis

Įžanga
Laiminami Bhagavano Šri Satjos Sai Babos, džiaugiamės galėdami Bhagavano 96-ojo gimtadienio proga išleisti studijų vadovą „Devyni brangakmeniai: 2 dalis“ – devynių laiškų, kuriuos mūsų brangiausiasis Svamis parašė savo sekėjams, rinkinį. Jo mieli, glostantys meilės ir padrąsinimo žodžiai padeda žengti į priekį dvasiniu keliu ir tobulai gyventi, remiantis Jo mokymu.

Dėkojame, su meile

Šri Satjos Sai šventraščių studijų komitetas

Skaityti: Devyni perlai II d

M. Mazzoleni ``Katalikų kunigas sutinka Sai Babą``


Leidykla Satja 2009 m.

Nusipirkti knygą

Dr. John S.Hislop<br /> ``Mano BABA ir AŠ``

Čia bus knygos pristatymo tekstas

Leidykla Satja, 2016 m.

Kita knyga

Ac non ac hac ullamcorper rhoncus velit maecenas convallis torquent elit accumsan eu est pulvinar pretium congue a vestibulum suspendisse scelerisque condimentum parturient quam.Aliquet faucibus condimentum amet nam a nascetur suspendisse habitant a mollis senectus suscipit a vestibulum primis molestie parturient aptent nisi aenean.A scelerisque quam consectetur condimentum risus lobortis cum dignissim mi fusce primis rhoncus a rhoncus bibendum parturient condimentum odio a justo a et mollis pulvinar venenatis metus sodales elementum.Parturient ullamcorper natoque mi sagittis a nibh nisi a suspendisse a.

2023 m Kalėdinio numerio redakcijos straipsnis lietuviškai
Dievo pasiuntiniai.
Sekant Viešpaties Jėzaus pėdomis
Viešpats, neturintis vardo, formos, savybių, laiko, erdvės ir priežastinio ryšio, įsikūnija per amžių amžius, kai smunka dora ir auga blogis. Dievas padeda atkurti Dharmą (teisingą elgesį, dorą) ir pašalina blogį puoselėdamas gėrį. Kai Dievo garbinimo šventyklos tapo verslo vietomis, o žmonės sekė tik Šventojo Rašto raide, o ne dvasia, Viešpats Jėzus įsikūnijo, kad išmokytų žmones meilės, tarnystės ir aukojimosi. Jo mokymas neapsiribojo pasirinkta mokinių grupe …  Skaityti toliau
Avatar Declaration Day 2021 Study Guide.LT

TIKĖTI IR PAKLUSTI

Jei norite patirti dieviškumą, labai svarbu besąlygiškai tikėti. Neturėtų kilti nė menkiausios abejonės. Tas, kas gyvena netikėdamas Dievą, yra lyg bedvasis lavonas. Papasakosiu istoriją, atskleidžiančią tikėjimo jėgą. Vienas mažas kaimo berniukas mokyklą lankė gretimame miestelyje. Pakeliui jis turėdavo pereiti mišką. Paprastai namo jis grįždavo gerokai prieš saulėlydį. Bet vieną dieną atsitiko taip, kad iš mokyklos jam teko išeiti vėlai vakare, ir jau buvo sutemę. Berniuką tamsus miškas baugino, ir jis pasiskundė motinai, kad bijo naktį vaikščioti vienas. Mama paklausė: „Ko tu bijai? Jei tau reikia draugijos, garsiai šauk kviesdamas brolį. Jis tau padės.“ Berniukas nustebo: „O kas yra mano brolis?“ Motina atsakė: „Ne kas kitas, o Viešpats Krišna. Dievas yra motina, tėvas, mokytojas, brolis, giminaitis, draugas, – viskas. Kai pakliūvi į bėdą, nedvejodamas kreipkis į jį pagalbos.“ Berniukas patikėjo kiekvienu mamos žodžiu. Kitą dieną grįždamas iš mokyklos tamsoje jis pašaukė: „Broli Krišna!“ Po kelių akimirkų Krišna pasirodė berniuko akivaizdoje vaikino pavidalu ir tarė: „Ko bijai, juk aš čia? Palydėsiu tave namo.“ Jis palydėjo berniuką iki kaimo pakraščio ir dingo. Berniukas papasakojo mamai, kad brolis jam išties padėjo, kaip ji ir buvo sakiusi. Motina atsakė: „Jis padeda ne tik tau, bet ir visiems, kurie šaukiasi jo pagalbos.“ Nuo to laiko berniukas šaukdavosi brolio, kai jam prireikdavo pagalbos, ir Krišna niekada jo nenuvylė. Pamažu vaikas įgavo drąsos. Jei besąlygiškai tikėsite, Dievas tikrai jums padės ir padarys jus bebaimius. Žmonės, kurie tiki Dievą, niekada nebus apleisti. Bet vargas tiems, kurie netiki.

 

Sri Sathya Sai Speaks, Vol 27 (1994)

Kitas leidinys

Leidinio pristatymas