Vanduo – gyvybės šaltini

R.Kondal Rao

„Sanathana Sarathi“, 1999 lapkritis

Per vienerius metus milžiniškas geriamojo vandens tiekimo Rajalasimos rajonui Indijoje projektas tapo realybe.

Kai Satja Sai Baba ėmėsi įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo (daugiau nei 700 kaimų) projektą Rajalasimos srityje, Jo misija įgavo naują mastą. 1994 metų lapkričio 22 dieną susitikęs su Indijos premjeru Purnačiandros auditorijoje Svamis atkreipė dėmesį, jog jau seniai trūksta geriamojo vandens didžiajai Rajalasimos daliai, ypač atokiems kaimeliams, kur žmonės turi eiti po keletą mylių, kad parsineštų kelis litrus vandens. Svamis pasakė, kad šį klausimą reikia spręsti kuo greičiau.

Vertė S.D.

 

Vanduo Rajalasimos žmonėms

Svamis kalbėjo: „Upės – Dievo dovana. Tokiomis upėmis, kaip Krišna ir Godavari, daugybė vandens teka į vandenyną. Šių upių vandenį galima panaudoti Rajalasimoje, kur jo taip trūksta“. Baigdamas Satja Sai Baba pasiūlė: „Jei trūksta pinigų, Aš pasirengęs paaukoti milijardą ar net du milijardus rupijų, kad geriamasis vanduo pasiektų žmonių namus. Mano pasekėjai pasirengę sudėti bet kokią auką, bet Aš nieko neprašau“.

Svamis ne tik skyrė lėšų šiam projektui, bet ir pats prižiūrėjo darbus, todėl jis buvo įgyvendintas per rekordiškai trumpą laiką. Svamis pasirūpino ir tais kaimais, kurių vandenyje yra per daug floro. Jo vadovavimas padėjo įgyvendinti ilgalaikius planus. 1995 metų liepos 12 dieną jau buvo užbaigtas pirmasis projekto etapas – įrengtas vandentiekis sausringiausioje Rajalasimos dalyje. 1995 metų lapkričio 18 dieną Indijos premjeras atidarė vandentiekį Anantapuro mieste.

Taigi per metus milžiniškas Rajalasimos geriamojo vandens tiekimo projektas tapo realybe.

Faktai:

1. Kaimų skaičius – 731.

2. Gyventojų skaičius – 100 tūkstančių. (Planuojama tiekti vandenį 1 mln. 250 tūkst. gyventojų).

3. Projekto kaina – 2,5 – 3 mln. rupijų.

4. Vamzdynų ilgis – 2500 km.

5. Antžeminių vandens rezervuarų skaičius – 268.

6. Rezervuarai žemės paviršiuje – 145.

7. Vandens pakėlimo stotys – 56.

8. Vasaros vandens saugyklos – 8.

9. Infiltracijos šulinių kiekis – 20.

10. Gręžinių kiekis – 280.

Andra Pradešo valstijos valdžia, norėdama užtikrinti tinkamą Satjos Sai vandens tiekimo projekto eksploataciją, sukūrė specialią atsakingąją Tarybą.

Vertė S.D.

Geriamojo vandens tiekimo Medako ir Mahabubnagaro rajonams projektas

Šie rajonai buvo vieni iš sausringiausių Telangano srityje. Todėl Svamis ėmėsi žygių, kad žmonės ir čia turėtų geriamojo vandens užtektinai.

Medako rajone požeminiai vandenys nuo didelių sausrų turi daug floro, be to, šie vandenys greitai senka. Taigi šiame rajone buvo suprojektuota 20 vamzdynų linijų, kurios turėjo tiekti vandenį daugiau nei 130 kaimų.

Mahabubnagaro rajone yra 3191 gyvenvietė. Didesnę jų dalį jau pasiekė geriamojo vandens vamzdynai. Daugiau nei 450 gyvenviečių žmonės kenčia nuo fluoro pertekliaus vandenyje, o visas rajonas nuolat patiria sausras, kadangi liūtys būna nereguliarios, o požeminiai vandenys senka. Šiame rajone nutiesta apie 60 vamzdynų linijų, jomis iš gręžinių vanduo bus tiekiamas 140 kaimų. Be to, šio rajono gyventojams vanduo bus tiekiamas ir iš Krišnos upės.

Įgyvendinti šiuos projektus ėmėsi Satjos Sai trestas. Jie bus užbaigti iki 75-ojo Svamio gimtadienio.

Skaičiai ir faktai:

1. Kaimų skaičius – 270.

2. Vamzdynų ilgis – 900 km.

3. Antžeminių vandens saugyklų skaičius – 30.

4. Vandens saugyklos žemės paviršiuje – 65.

5. Projekto kaina – 660 mln. rupijų.