Šri Satjos Sai Centrinis fondas

Sri Sathya Sai Central Trust

Specializuotosios ligoninės Vaitfilde projektą įgyvendino Šri Satjos Sai centrinis fondas. Šį fondą – labdaringą organizaciją 1972 metais įkūrė Satja Sai Baba. Pagrindinis fondo tikslas yra „palengvinti skurdą, teikti žinias, medicinos pagalbą ir globoti bet kokią kitą, ne tik religinę, veiklą, naudingą visuomenei ar jos daliai“. Fondas veikia, padedamas savanoriškų įnašų, gaunamų iš visų pasaulio šalių. Indijos vyriausybė suteikia šiam fondui neapmokestinamos institucijos statusą.

Metai iš metų fondo veikla plečiama ir dabar apima švietimo, sveikatos ir geriamo vandens tiekimo sritis. Per 30 metų organizacija įgijo jėgų ir patirties statyti, plėsti ir išlaikyti įvairias dideles institucijas ir užsiimti įvairiausia veikla. Reikėtų pažymėti, kad fondo išlaikomos institucijos sėkmingai veikia.