Satjos Sai Babos organizacijos ženklas – penkialapis žiedas su lotosu viduryje, kuriame įrašytos 5 pagrindinės žmogiškosios vertybės.

Pats svarbiausias šios organizacijos tikslas, kurį nurodė Satja Sai Baba, yra „pažadinti žmoguje jo įgimto dieviškumo suvokimą“. Kiekvienas Sai organizacijos narys turėtų pirmiausia savo gyvenimo pavyzdžiu skleisti tiesą, teisingumą, ramybę, meilę ir neprievartą.

Sai organizacija niekada neklausia, kokią religiją žmogus išpažįsta ar kokios jis tautybės. Visi žmonės – broliai ir seserys. Sai Babos organizacijos nariai padeda tiems, kam reikia pagalbos, tyliai ir nesavanaudiškai, puoselėdami visuotinę brolystę, meilę ir gerą valią tarp žmonių. Pagalba žmonėms – tai ne tik pagalba vargstantiems, bet ir žmogiškųjų vertybių programos diegimas. Sai Babos centrai tokie pat unikalūs, kaip ir Jo mokymas, skelbiantis, jog nesavanaudiškas tarnavimas žmonėms – tai Dievo garbinimas. Centrų nariai lanko ligonines, senelių namus, aklųjų prieglaudas. Sai organizacijoje niekam neleidžiama rinkti aukų nei iš narių, nei visuomenėje.

Sai organizacija dirba trijose srityse: dvasinėje, švietimo ir tarnavimo visuomenei. Jaunimo padalinys vienija jaunus Sai sekėjus.

Dvasinė sritis – tai asmeninis ir grupinis dvasinis darbas: maldos, meditacija, dvasinių giesmių Dievui giedojimas, Sai literatūros ir kitų religijų šventųjų raštų studijavimas.

Švietimo sritis – tai žmogiškųjų vertybių programa vaikams ir suaugusiems.

Tarnavimo visuomenei sritis – pagalba vargstantiems, apleistiems ir vienišiems žmonėms. „Tarnavimas žmogui – tai tarnavimas Dievui“, – sako Satja Sai Baba.

Tarptautinės Sai organizacijos Leidybos ir ryšių su žiniasklaida komiteto 2006 m. duomenimis, už Indijos ribų Sai organizacija veikia 114 šalių, iš viso yra 1201 Sai centras ir 877 grupės.

Pasaulyje yra daugiau kaip 7000 Satjos Sai organizacijos centrų ir grupių.

Satjos Sai organizacijos nariai turėtų būti pilni meilės bei ramybės ir nesavanaudiškai tarnauti kitiems. Nepasiduokite savimeilei, neapykantai ar silpnumui. Nepraraskite vilties, nenusiminkite. Turite būti pasitikintys savimi, drąsūs, narsūs, teigiamai veikti visuomenę. Šito Sai norėtų iš jūsų. Tai – idealas. Taigi imkitės savo užduoties tolerantiškai, kantriai, ramiai. Tai jūsų tikrasis dvasinis darbas.

– Satja Sai Baba