2011 m. balandžio 24 d. Bhagavanas Šri Satja Sai Baba paliko savo fizinį pavidalą. Jo kūnas palaidotas kriptoje, įrengtoje Sai Kulvant salės verandoje prie šventyklos, toje vietoje, kur jis dažniausiai sėdėdavo laimindamas savo sekėjus. Ši amžinojo poilsio vieta vadinama Mahasamadhi. Tai šventa, piligrimų lankoma vieta. Liudytojų tvirtinimu, dieviškos vibracijos tebejuntamos taip pat stipriai kaip ir anksčiau. Kiekvieną dieną rytą ir vakare leidžiama prieiti prie Mahasamadhi pasimelsti ar trumpai pamedituoti, atnešti gėlių ar laiškų.
Prašanti Nilajamo ašramas tebeveikia kaip ir anksčiau.

Skrendame lėktuvu į Delį, Bombėjų arba Bangalorą.

Iš Delio arba Bombėjaus galima važiuoti traukiniu į Bangalorą arba išlipti Dharmavarame. Iš  Bangaloro ašramą Putapartyje pasiekiame taksi.

Informaciją galima rasti Internete:

  1. lėktuvų http://indian-airlines.nic.in
  2. http://www.jetairways.com
  3. geležinkelio http://www.indianrail.gov.in

Klimatas Indijoje beveik visus metus karštas ir sausas (35-40 oC). Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais lyja trumpalaikiai lietūs. Taip pat lyja nuo spalio iki gruodžio mėnesio. Gruodžio ir sausio mėnesį rytai gali būti šalti (+13 oC).

Atvykę į ašramą, užsieniečiai registruojasi apgyvendinimo skyriuje (Accomodation office), esančiame Nord 8 pastate. Būtina turėti Indijos vizą, taip pat paso nuotrauką. Jaunuoliai iki 25 metų negali gyventi ašrame vieni, nebent jie atvyko su tėvais, globėjais arba grupe iš savo šalies. Užsiregistravę užsieniečiai gauna kambarį.

Naujuose bendrabučiuose šiaurinėje ašramo dalyje (North 1-9) paprastai gauna kambarius užsieniečiai. Kambaryje yra 2 lovos, stalas ir kėdės. Kambaryje apsigyvena po 2-4 žmones. Galima nusipirkti čiužinį arba išsinuomoti sudedamąją lovelę. Yra tualetas ir dušas. Šeimos nariai gauna atskirą kambarį. Kambario kaina čia 100 rupijų (10 Lt) parai. Pigiausia gyventi bendrose salėse, kuriose telpa 100 žmonių – 10 rupijų (1 Lt) per parą. Šalia salės yra tualetai ir dušų kabinos. Drabužius, tinklelius nuo moskitų ir visas kitas būtiniausias prekes galima įsigyti ašramo parduotuvėje, kuri dirba po rytinio daršano (moterims) ir po vakarinio (vyrams).

Ašrame yra 3 valgyklos: pietų Indijos (pietūs čia kainuoja 6 rupijos), šiaurės Indijos (apie 10 rupijų – 1 Lt) ir europietiška (apie 20 rupijų – 2 Lt).

Ašrame yra paštas, iš kurio galima paskambinti į visas pasaulio šalis bei išsiųsti laiškus ar knygas. Yra knygynas, kuriame galima įsigyti Sai literatūros įvairiomis pasaulio kalbomis.

05:00 Šventyklos varpas nuskamba devynis kartus
05:10 Šventyklos varpas nuskamba penkis kartus
05:20 Šventyklos varpas nuskamba vieną kartą. Omkaras – 21 kartą sugiedamas OM. Nuskamba Dievo žadinimo giesmė „Suprabhatam“
05: 40 Pradedamos giedoti vedos
05:45 Pradedamas „Nagarsankirtan“ – giedodami šventas giesmes grupės sekėjų apeina šventyklą
08:00 Vedos
09:00 Bhadžanos
09:30 Pagarbinimas ugnimi – „Arathi“

16:30 Vedos
17:00 Bhadžanos
18:00 „Arati“

Kiekvieną kartą po „Arathi“ apeigos sekėjai tvarkingai eilėmis gali prieiti prie Mahasamadhi

21:00 Išjungimos šviesos

 • Elgesio taisyklės nustatytos tam, kad padėtų atvykusiems siekti dvasinio tikslo.
 • Ašrame prašoma laikytis tylos ir neleisti vaikams išdykauti. Nei lauke, nei kambariuose neleidžiama garsiai giedoti bhadžanų. Taip pat draudžiama garsiai leisti muzikos grotuvus, nes tai gali trikdyti kitus.
 • Rengtis reikia švariai ir kukliai. Draudžiama nešioti baltinius be rankovių ir šortus. Moterų drabužiai turi siekti kulkšnis, pečius ir krūtinę turi dengti šalis arba skara. Draudžiama vilkėti permatomas ar aptemptas sukneles, sportinius ir paplūdimio drabužius. Reikia vengti ryškių blizgančių drabužių.
 • Skirkite laiką dvasinei veiklai ir savo asmeninei dvasinei praktikai.
 • Vyrai ir moterys, jei jie ne šeimos nariai, neturėtų bendrauti tarpusavyje ir lankytis vieni kitų kambariuose. Tai atitraukia dėmesį išoriniams dalykams. Indijos visuomenėje nepriimtinas laisvas vyrų ir moterų bendravimas, nepriimta viešai sveikintis ir rodyti palankumą ar susižavėjimą. Čia gyvendami laikykitės Indijos papročių.
 • Ašrame griežtai draudžiama rūkyti, lošti azartinius lošimus, gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotikus, valgyti nevegetarišką maistą (t. p. ir kiaušinius).
 • Palaikykite kambariuose švarą. Virti valgį kambariuose draudžiama.
 • Taupykite vandenį ir elektrą. Išeidami išjunkite šviesą ir ventiliatorių, užsukite vandens čiaupus, nepalikite degančių žvakių.
 • Neleiskite nepažįstamų žmonių į savo kambarius.
 • Nebendraukite su nepažįstamais žmonėmis ir neduokite jiems savo adreso.
 • Saugokite savo daiktus. Eidami miegoti taip pat ir išeidami iš kambario užrakinkite duris.
 • Nešerkite šunų, kačių ir beždžionių.
 • Išvykdami palikite švarų kambarį ir grąžinkite raktus į registratūrą (Accommodation office).
 • 21.00 išjunkite šviesas.
 • Neklausykite tų, kurie skelbiasi turį artimą ryšį su Baba arba gauną iš Jo vidinius pamokymus. Svamis yra pasakęs, kad Jo ryšys su kiekvienu iš mūsų tiesioginis, be jokių tarpininkų.
 • Ašrame mokėti reikia tik už kambarį ir maistą. Už nieką kitą neturite mokėti. Saugokitės vagių ir apgavikų.
 • Atminkite, kad Indijos įstatymai draudžia užsieniečiams aukoti pinigų asmenims ar organizacijoms (išskyrus turintiems specialų leidimą fondams, kaip Satjos Sai centrinis fondas – Sathya Sai Central Trust).
 • Prašome nesinešti fotoaparatų, filmavimo kamerų ir kt. į šventyklą.
 • Daršanų salėje prašome laikytis tylos.
 • Patariama valgyti ašramo valgyklose, kuriose laikomasi švaros ir maistą ruošia Sai sekėjai.
 • Prašome naudotis tik turinčių leidimą skalbėjų, nešikų ir kitų patarnautojų paslaugomis.
 • Registratūros darbuotojai turi teisę apgyvendinti bet kurį svečią, taip pat prireikus iškeldinti jį į kitą kambarį (paprastai to prašoma didžiųjų švenčių metu, kai atvyksta sponsoriai, rėmę ašramo statybą).
 • Norintieji padirbėti, gali padėti valgykloje ruošti maistą. Gydytojai ir medicinos seserys gali padėti Sai ligoninėse. Sevadalai, kuriuos matote budinčius visoje ašramo teritorijoje, šventykloje ir ligoninėse – tai Indijos Satjos Sai organizacijos nariai, kurie atvyksta į ašramą padirbėti be atlyginimo savaitę ar dvi.