Satija Sai Baba - universalus mokytojas

Bandymas 1300x875

Mintis dienai

Svamis apie pagrindines savybes Dievas visada padeda tam, kuris pasižymi šešiomis savybėmis – tikėjimu (vishvasam), ryžtingumu (sahasa...

Svamis apie pagrindines savybes

Dievas visada padeda tam, kuris pasižymi šešiomis savybėmis – tikėjimu (vishvasam), ryžtingumu (sahasam), drąsa (dhairyam), intelektu (buddhi), energija (shakti) ir narsa (parakramam). Šios pagrindinės savybės svarbios visais amžiais, visur, bet kokiomis aplinkybėmis. Jomis pasižymintis žmogus niekada nepasiduos nerimui. Tačiau šių savybių jam neįdiegs nei paprasta mokykla, nei dvasinis mokytojas. Jis jų nepaveldės iš tėvų. Šios savybės išsiugdomos tik pasitikint savo Atma (Atma-vishvasam). Kasdieniame gyvenime tikėjimą liudija paprastas laiško siuntimo paštu pavyzdys. Niekas nesiųs laiško netikėdamas pašto paslauga. Nei adresui, nei pašto ženklui nuotolis įtakos neturi. Panašiai ir Dievas neskirsto žmonių į tuos, kurie yra prie Jo arti ar toli. Žmogaus tikėjimas turi turėti tikslų adresą. Jis turi būti nesvyruojantis, absoliutus ir nepasiduodantis jokioms abejonėms. Ant tikėjimo laiško voko reikia užklijuoti nesavanaudiškos meilės (Prema) pašto ženklą. Savanaudiška meilė niekam nenaudinga. Tvirtai tikinčio ir nesavanaudiška meile pasižyminčio žmogaus maldos tikrai pasiekia Dievą.

 Satja Sai Baba, 1997 12 25

Mintys apie dharmą